Hakkımızda - Über uns

Herderschule Okulu,  yani dil becerisini destekleyici özel eğitim okulu bünyesindeki işitme engelliler bölümü için

 -    konuşma becerisi yaşına göre

-      gelişmemiş olan çocukları,

-     işitmede sorunları olan  çocukları

-     ve bu nedenle kapsamlı bir

      teşvike gereksinim

      duyan çocukları kabul etmektedir.

Eğitimin esası, ilk ve orta öğretim okulunun çerçeve planları ve ders saati panosu ile dil becerisini destekleyen özel eğitim okullarındaki öğretim için belirlenen yönergelerdir.

Sunulan bir okul ve geçiş okulu olarak okulumuzun amacı, kız ve erkek öğrencileri mümkün olabildiğince yakın zaman içerisinde ilgili genel eğitim okullarına (ilkokullara ve ondan sonra devam eden okullara) geçebilmesini sağlayacak şekilde onları teşvik etmektir.

Herderschule Okuluna hangi çocuklar devam ediyor?

Herderschule Okulu´nun 2 hazırlık sınıfı bulunmaktadır; bu sınıflara hususi hallerde,

4. yaşından itibaren çocuklar da kabul edilebilmektedirler,  ve ayrıca bir ana düzeyi (1-4 sınıflar) ve bir de orta ve temel düzeyi (5-9 sınıflar) bulunmaktadır.

Eğitim öyle organize edilmiştir ki, hem refakat ederek hem de entegre ederek konuşma becerisinin teşviki ve sessel algılama teşviki (işitme eğitimi) verilebilmektedir.

Herderschule, konuşmanın ve işitmenin muhtelif alanlarında normal gelişmiş öğrenme yeteneğine sekte vurmasından dolayı ek teşvik olmaksızın genel eğitim okuluna başarı ile devam etmesi ve sınıfını geçmesi beklenilmeyen çocukları kabul etmektedir.

Herderschule  Okulu hangi teşvik olanaklarını sunuyor?

Dil becerisini destekleme okulu, özel pedagojik önlemler sayesinde ve sınıfların küçük olması (8-12 çocuk) sayesinde, bu çocukların özel sorunlarına eğilebilmektedir:

-      Tüm duyu organları ile bütün olarak öğrenme

-      Algılamayı teşvik etme (geliştirme)

-      Ìşitme eğitimi

-      Hareket salonunda psikomotorik eğitim

-      Tüm ders boyunca konuşma üzerinde çalışma

-      Mesleğe yönlendirme ve mesleki ön hazırlık

-      Küçük gruplar içerisinde teşvik uygulamaları

-      Velilerle yoğun işbirliği ve danışmanlık

-      Diğer kuruluşlar, örneğin; uzman klinikler, terapistler, Gençlik Dairesi, EğitimDanışmanı vb.. ile işbirliği ve temasın sürdürülmesi

- Kekeme okul öncesi ve ilkokul öğrenci- lerinin velilerine yönelik seminerler

- Refakat edici teşvik diagnostiği (teşhis)